ติดต่อเรา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1177 ชั้น 23. อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Pruksa Contact Center : 1739
International Call : +662-299-0300
โทรสาร : 0-2298-0102
อีเมล์ : webmaster@pruksa.com

กรุณาใส่ข้อความไม่เกิน 3,000 ตัวอักษร