ติดต่อเรา

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1177 ชั้น 23. อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Pruksa Contact Center : 1739
International Call : +662-080-1739
อีเมล์ : webmaster@pruksa.com

กรุณาใส่ข้อความไม่เกิน 3,000 ตัวอักษร