ที่ตั้งโครงการ        ถนนศรีบำเพ็ญ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ลักษณะโครงการ   อาคารพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร

                           อาคารจอดรถ   9 ชั้น จำนวน 1 อาคาร

จำนวนยูนิต          ห้องชุดพักอาศัย 345 ยูนิต